The Club

Laws of the sport of Bowls

Monday, 10 December 2018 13:11
 No laws governing a sport can cope with every situation, and the laws governing the sport of bowls are no exception. Unusual situations not covered within the laws can often arise. The Laws of the Sport of Bowls (‘the laws’) have been drawn up in the spirit of true sportsmanship. So, if a situation arises that is not covered by these laws, players, markers and umpires must…    Read more...

Western Province Conditions of Play

Monday, 10 December 2018 13:10
The Laws of the Sport of Bowls, Third Edition & Domestic Regulations adopted by Bowls SA shall apply to all games, matches, competitions and championships.     Read more...
Die naam van die klub is Stellenbosch Van der Stel Rolbalklub en funksioneer as ’n subklub van die Van der Stel Sportklub en is as sodanig onderworpe aan die verordeninge en regulasies van dié klub. Die Klub stel hom ten doel om die spel rolbal behoorlik te organiseer, te beheer en die spel in die algemeen, en spesifiek op Stellenbosch, te…    Read more...

Bestuurskomitee / Management Committee 2018

Monday, 10 December 2018 13:07
Die volgende lede is tot die bestuurskomitee verkies tydens die Algemene Jaarvergadering op 28 July 2018: President – Lieb Swiegers;  Adjunk-President – Wilhelm Landman;   Tesourier – Bertha Lane;   Sekretaris – Veronica Schmidt;   Perkemeester – Johann Gerber;   Wedstrydsekretaris – Vakant;    Addisionele lede:   Brian Shepherd (WP Verteenwoordiger);   Koos Potgieter;   Lyn Milne;   Pietman Retief;   Mike Kühn.____________________________________________________________________________________________________________ Managing Committee 2018 The following members were selected…    Read more...